Drogmissbruk

När en nära anhörig kämpar med drogmissbruk eller har förlorats till missbruk, behöver familjer och andra nära och kära snabb information om hur de kan hjälpa. Och det är syftet med den här sidan. Narconons rehabiliteringscentra för drogmissbrukare har räddat missbrukares liv i mer än fyra decennier, och vi hoppas att vi kan hjälpa dig att förstå lösningen på det drogmissbruk som du eller någon du bryr dig om upplever.

Nedan hittar du några av de vanligaste frågorna och svaren i samband med drogmissbruk. Låt oss veta om det finns annan information som du behöver, eller om vi kan hjälpa dig på något sätt med det problem som du står inför.

Vilka är några av de vanligaste tecknen på drogmissbruk?

En person som missbrukar droger kommer inte att kunna hantera sina vanliga uppgifter, såsom skolarbete, arbetsprojekt, ta hand om djur, barn eller andra anhöriga. Disk kommer att vara odiskad och det kommer inte att finnas någon mat i köket. Ofta håller de sig inte rena och fräscha. Ofta äter eller sover de inte normalt, stannar uppe till sent på natten eller är groggy och sömniga under normal vakentid. De kan bli irriterade och antagonistiska, till och med fientliga om de ifrågasätts. Deras vänner kan skifta och de kan vara hemlighetsfulla eller hålla sig gömda en hel del. Personliga ägodelar eller föremål från hemmet kan saknas eller de kan ha för mycket pengar plötsligt.

När börjar drogmissbruk förvandlas till beroende?

Beroende är ett tillstånd som kännetecknas av upprepade tvångssökande efter droger och användning av dem, alkohol eller andra liknande substanser trots negativa sociala, psykiska och fysiska konsekvenser. Det brukar åtföljas av psykiskt och fysiskt beroende av missbrukade ämnen och uppkomsten av abstinensbesvär när det beroendeframkallande ämnet snabbt minskas eller inte tas längre. När drogberoende föreligger, kontrollerar droganvändningen individen snarare än att individen styr användningen. När en person förlorar förmågan att göra ett rationellt val om huruvida han skall eller inte skall använda en drog eller alkohol, är han eller hon beroende.

Hur snabbt kan en person bli beroende av en drog?

Med vissa droger kan missbruk uppstå mycket snabbt. Vad det betyder är att efter bara en, två eller tre användningar, kan personer ha så starka begär efter drogen att de drivs att använda den igen trots att de kanske vet bättre. Det finns rapporter från vissa människor att metamfetamin, crack-kokain och oxikodon har fungerat på detta sätt för dem. Ecstasy (MDMA) kan vara snabbt beroendeframkallande. Alkohol och marijuana kan vara beroendeframkallande, men oftast mer gradvis.

Vilka sociala problem skapas av eller förvärras av drogmissbruk?

Samhällen med höga nivåer av drogmissbruk har vanligen också ökade nivåer av brottslighet och våld, tillsammans med högre nivåer av våld i hemmet och barnmisshandel och vanvård. Fler människor kan skadas på grund av att köra bil berusad eller drogpåverkad. Högre riskbeteende när det gäller sex kan leda till fler graviditeter och förekomst av sexuellt överförbara sjukdomar. Det kan uppstå en ökad hemlöshet, arbetslöshet och drogrelaterade dödsfall.

Vad händer om en gravid kvinna missbrukar droger?

Många droger passerar genom moderkakan för att påverka fostret. Crack-kokain, receptbelagda opiater inklusive metadon, hydrokodon och oxikodon, heroin eller metamfetamin kan orsaka att ett barn föds som beroende av dessa droger. Alkoholanvändning kan resultera i sänkt födelsevikt och fysiska missbildningar samt utvecklingsproblem och intellektuella problem. Kokainanvändning kan leda till fosterskador. Hallucinogena droger som LSD, ketamin och MDMA kan orsaka missfall eller för tidig födsel.

Kan ett rehabiliteringsprogram verkligen få slut på ett drogmissbruk?

Man måste välja ett rehabprogram noggrant. Ett effektivt rehabprogram måste ha ett sätt att minska eller eliminera begären för att göra det möjligt för en person att njuta av ett drogfritt liv igen. Var och en måste också reparera livssituationen som ledde dem till drogmissbruk från första början, och de kommer att behöva bygga upp ett nytt liv för att ersätta det som förstördes av missbruk. Narconons drog- och alkoholrehabiliteringsprogram har beståndsdelar som har visat sig framgångsrika i vart och ett av dessa områden.

Hur kan jag hjälpa en person som missbrukar droger?

Oavsett vilka ursäkter en person har, så är det farligt och skadligt för dem själva och andra människor runt omkring dem att missbruka beroendeframkallande droger eller andra ämnen såsom inhalationsmedel. Det bästa sättet att hjälpa en person är att få dem att sluta. Om de lovar att stanna och försöka, men misslyckas, kan du rädda deras liv om du får in dem på Narconons drog- och alkoholrehabiliteringsprogram.

Hur kan jag få en person att starta på Narconons drogrehabprogram?

Tyvärr har många missbrukande personer misslyckats med att se sina egna problem och vägrar att bli hjälpta. Intagningsrådgivarna på ett Narconon-center kan hjälpa till med att ge dig råd om det bästa sättet att närma sig detta problem och kan instruera dig hela vägen genom personens ankomst till en Narconon-rehabanläggning. Alternativt kan den bästa lösningen vara att en professionell interventionist komma till ditt hem och hjälpa personen som missbrukar att fatta sitt eget beslut att åka till rehab. Ditt närmaste Narconon-center kan också ge dig råd om tjänster av en interventionist.

Vad kostar drogmissbruk?

Den aktuella uppskattningen av hur mycket Amerika betalar för drog- och alkoholmissbruk är 416 miljarder dollar varje år. Detta motsvarar att varje man, kvinna och barn i USA betalar 1 300 dollar varje år. I Europa spenderade de 16 medlemsländerna i EU uppskattningsvis 2,25 miljarder euro på drogmissbruksproblem 2008. I Ryssland 2008, uppskattades det att problemet kostade landet 54 miljarder dollar.


Registrera dig gratis för att få våra e-mail-nyhetsbrev: