Hur man undkommer rehabfällan

Narconon använder beprövad rehabiliteringsteknologi som når till problemet vid dess källa – och ger en väg för långsiktig framgång.

I nästan 50 år har Narconon räddat dem som troddes vara evigt förlorade till drogmissbruk. Vecka för vecka. År för år. Vår framgång mäts i vårt ständigt växande antal utexaminerade som nu lever nya liv fria från droger.

Många som kommer till Narconon har gått igenom andra drogrehabiliteringsprogram innan, utan varaktig framgång. Vårt program är unikt. Narconon använder en rad tekniker som inte går att finna någon annanstans för att hjälpa missbrukare att övervinna drog- och alkoholberoenden och deras skadliga verkningar. Detta görs naturligt – det finns inga ersättningsdroger i Narconon-programmet.

På Narconon, tittar vi på orsakerna till missbruk – för att komma åt vad som drev en person till att ta droger från första början.

Målet är ett drogfritt liv.

”Jag gick igenom 15 olika rehabprogram. Inget av dem fungerade. Ingen fick mig ens till en punkt där jag ville sluta använda droger. Narconon var mitt sista program, och nu har jag varit drogfri i sju år.”

Narconons drogrehabiliteringsprogram

Drogfri avvänjning

För varje studerande finns personliga specialister på avvänjning till hands för att hjälpa till dygnet runt.

läs vidare

Avgiftning för ett nytt liv

En kombination av motion, svettning i torrbastu och näringsregim.

läs vidare

Objektiverna

Objektiver är procedurer som vänder din uppmärksamhet bort från tidigare minnen och riktar den på din nuvarande, omedelbara omgivning.

läs vidare

Livsfärdigheter

Effektiv praktik och inlärning leder till stabilitet, självrespekt och återvändande av personliga värden.

läs vidare

Resultat i världsklass

Enkelt utryckt, Narconon fungerar. Läs några typiska kommentarer från studerande från Narconon-programmet och familjemedlemmar som upplevde det som ibland verkar vara en mirakulös förvandling.

läs vidare

Sedan 1966. Enastående resultat. Långsiktig effektivitet.

Narconon-programmet bygger på L. Ron Hubbards upptäckter och skrifter. L. Ron Hubbard grundade religionen Scientologi. Narconon är emellertid icke-religiöst och en person blir inte scientolog genom att göra programmet.

L. Ron Hubbard strävade efter att hjälpa människor och hans verk omfattar upptäckter inom områdena utbildning, moral, psykisk hälsa och även drogrehabilitering. Han började sin forskning om droger under 1960- och 70-talen, när droganvändning hade nått epidemiska proportioner.

Han utvecklade tekniker för att övervinna de negativa följderna av praktiskt taget alla typer av droger. För att hjälpa de som förlorats till missbruk, gjorde L. Ron Hubbard sina upptäckter allmänt tillgängliga och det ledde till att Narconon etablerades.

Här är anled­ningen till att det fungerar

Bestående resultat börjar med en framgångsrik grund. Nyckeln till Narconons anmärkningsvärda eff­ekt­iv­itet är dessa beprövade programelement, som arbetar tillsammans:

Effektivt.
Långsiktiga resultat.
Elementen i Narconon-programmet bygger på beprövad teknologi för konsekvent effektiva, långsiktiga resultat.

• Drogfri avvänjning. Detta steg omfattar personlig vård och tillsyn dygnet runt.

• Avgiftning. Det unika, drogfria Avgiftning för ett nytt liv-programmet tar bort kvardröjande drogrester från kroppen och som ett resultat, elimineras begär.

• Objektiverna. Narconons skräddarsydda procedurer hjälper dig att bli stabil i nuet, snarare än att vara fast i det förflutna.

• Livsfärdighetsutbildning. Detta steg hjälper dig att utveckla de nödvändiga verktygen för ett framgångsrikt drogfritt liv.

Varje programsteg kan leverera stabila och pålitliga resultat som hjälper till att bygga en solid återhämtning.

Precision i varje steg

I Narconon-programmet ingår en serie instruktionsfilmer som visuellt visar teorin och förfarandet för varje aspekt av programmet.

Nästa
Drogfri avvänjning