Officiell invigning av det nya Narconon-centret i Turkiet för att ge utrymme åt dess expansion.
Brev med erkännande från myndigheterna i Ankara till Narconon i Turkiet.

När Dila Tezemir, en turkisk sångerska såg förödelsen från drogmissbruk i sitt land – missbruket hade stigit bortom kontroll och till och med missbruket bland barn hade rusat i höjden under det gångna årtiondet – då beslutade hon att göra något åt det. Hon började söka efter ett effektivt program och hittade det hos Narconon.

Resultatet är Narconon Turkiet. Nationens första Narconon-center är nu på det första året av åtagandet att hjälpa drogmissbrukarna.

Utmaningen för Narconon Turkiet är skrämmande då de möter behovet av att tillhandahålla drogförebyggande verksamhet och rehabilitering i ett land där antalet hjälpsökande med drogproblem steg från 40 000 till 227 000 från 2004 till 2012, enligt Today’s Zaman, den Istanbulbaserade dagstidningen. En majoritet av de som söker hjälp är män under 25 år som är beroende av opiater. Mer än hälften av dem har gått igenom två eller fler behandlingsprogram och återfallit till att använda droger.

Antalet turkiska medborgare som är beroende av droger eller alkohol ökar inte bara snabbt utan det sträcker sig också ner i åldrarna. European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction lägger orsaken till detta på den hänsynslösa handeln med heroin och cannabis som flödar på droglederna som sammanlänkar Afghanistan och Europa.

”Jag gick igenom femton andra rehabiliteringsprogram. Inget av dem fungerade. Narconon var mitt sista program, och nu har jag varit drogfri i sju år. Denna plats fick ordning på mitt liv.”

Den ökande förekomsten av missbruk bland barn är ett stort bekymmer för Narconon Turkiet och sporrar dem i deras drogutbildning och förebyggande verksamhet. De citerar rapporten i Hurriyet Daily News om att mer än 3 000 barn har sökt hjälp för missbruk hos hälsoministeriet, men det finns endast tre inrättningar i hela landet som inriktar sig på missbruksproblem hos barn.

Personalen på Narconon Turkiet planerar att öka sin verksamhet med drogutbildning under det andra året, för att sprida ordet om att effektiv och varaktig frihet från missbruk är möjlig, och att det som förebygger detta bäst är utbildning – hjälpen för barn är att försäkra sig om att de aldrig börjar använda droger från första början. Därför gör Narconon-personal TV- och radioframträdande, föreläsningar i skolor och bildar allianser med lokala företag.

”Vi vill att människor skall veta att drogmissbruk inte är nedärvt eller en obotlig sjukdom som kräver oändlig behandling och att en drogmissbrukare inte är drogmissbrukare för resten av livet”, säger Tezemir. ”Vi är hängivna i att hjälpa tusentals landsmän att övervinna sitt drogmissbruk och leva glada och produktiva liv. Vi kan göra det med Narconon-programmet.”